Ostutingimused

Ostutingimused

Estvein OÜ, registrikoodiga 12209538, aadress Instituudi tee 2, Harku, Harju maakond 76902 (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab Vinvin Veinipoe e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1Üldsätted

Estvein OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Estvein OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

1.1. Vinvin Veinipood (edaspidi E-pood) on Estvin OÜ poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.3 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajat.

1.5 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

1.6 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

1.7 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

1.8 Märkides ostu kinnitamiseks linnukesega “Olen lugenud ning nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus kõigi tingimustega.

2Ostu sooritamine

2.1 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed.

2.2 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.

2.3 Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

2.4 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

2.5 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.

2.6 Tellimuse vormistamiseks klikkige Ostukorvis lingile „Mine kassasse”.

2.7 Kassa lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”.

2.8 Kui tellimus on teele saadetud, siis arve saadetakse eelnevalt sisestatud e-mailil aadressile.

2.9 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tasumisele kuuluva summa laekumisest Estvein OÜ arvelduskontole.

2.10 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise saaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3Makseviisid ja hinnad

3.1 Teenuse kasutaja tasub toodete eest pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või sularahas kohapeal kaubale järgi tulemisel.

3.2 Kaupade eest on võimalik tasuda: arvega või internetipanga (Maksekeskus AS) kaudu, kuhu kuuluvad Swedbank, SEB, Luminor Pank, Coop Pank, LHV Pank ja Pocopay pangalingid. Võimalik tasuda ka Visa ja Mastercardiga.

3.3 Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.4 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu, kuid kohustub tarnima tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3.5 Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnamuutusest tulenevat hinnavahe kompenseerimist.

4Tarneviisid ja kohaletoimetamine

4.1 Tellitud tooted toimetatakse kohale kulleriga ning on ka võimalus ise kaubale järele aadressil: Instituudi tee 2, Harku 76902, Harju, Estonia.

4.2 Tellitud tooted toimetatakse kohale vähemalt 14 päeva jooksul.

4.3 Tellides tooteid väärtuses üle 100€ on transport üle Eesti tasuta.

4.4 Tellitud toodete üleandmine toimub vaid isikut tõendava dokumendi esitamisel tellimuses märgitud Teenuse kasutajale.

4.5 Tellitud tooted antakse üle ainult sellisel juhul, kui Teenuse kasutaja on vähemalt 18 aastane.

5Tagastusõigus

5.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 7-päevane tagastusõigus.

5.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

5.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-postiaadressile info@estvein.ee.

5.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

5.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 6.1 – 6.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

6Isikuandmed

6.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse kasutaja isikuandmed kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

6.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

6.4 Isikuandmeid töötleb Estvein OÜ.

6.5 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

6.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

6.7 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.8 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

6.9 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

6.10 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

6.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-postiaadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

7Vastutus, pretensioonid ja erimeelsused

7.1 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

7.2 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.

7.3 Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

7.4 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

7.5 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingule.

7.6 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.